Mimarlik & Mühendislik Hizmetleri

Mimarlik & Mühendislik Hizmetleri • STATİK PROJE VE FENNİ MESULİYET HİZMETİ
 • MİMARİ PROJE VE FENNİ MESULİYET HİZMETİ
 • ELEKTRIK TESİSAT PROJE VE FENNİ MESULİYET HİZMETİ
 • MEKANİK TESİSAT PROJESİ VE FENNİ  MESULİYET HİZMETİ
 • YAPI DENETİM HİZMETİ

                        Bunun yanında ;

 • Konut, sağlık tesisleri, turistik tesisler, yurtlar, yerleri, eğlence yer ve alanları, tesisleri  ve benzeri inşaatların yapım alanlarını inceleyip bunlarla ilgili plan ve projeler hazırlamak,
 • Gereken malzeme ve donanımı hesaplayıp inşaatın tahmini maliyetini bulmak,
 • İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projesini çizip gerekirse projede tadilat yapmak.
 • Şantiye kurdurup insan gücünü sağlayarak iş güvenliğini sağlayıcı önlemleri alıp hafriyatı yaptırmak,
 • İnşaatı belli bir programa göre yürütüp uygulamada ortaya çıkan proje hatalarını düzeltmek,
 • Büyük inşaat projelerinin yapımı için talepte bulunan birimin istekleri doğrultusunda proje ihale dosyası hazırlayıp ihale yönetmeliği esaslarına göre projeyi ihale etmek,
 • Müteahhit firmalar için özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler hazırlayıp komisyonla birlikte ihale işlemlerini yapmak,ve danışmanlık hizmetleri vermek.


Mimarlik & Mühendislik Hizmetleri